Hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2009 - 2010

Go down

Hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2009 - 2010

Bài gửi  Admin on 2/1/2010, 10:21 pm

Thực hiện Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010; Công văn số 7394/BGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2009 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2009-2010, Bộ GDĐT hướng dẫn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2009-2010 trong học kì I như sau:

1. Triển khai thực hiện chủ đề: "Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục". Tiến độ việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận các trường đã đăng ký và phấn đấu đạt tiêu chuẩn "trường học thân thiện, học sinh tích cực" (có số liệu cụ thể).

2. Quy mô phát triển học sinh, các loại hình trường lớp THCS, THPT, tình hình chuyển đổi các loại hình trường.

3. Thực hiện kế hoạch giáo dục và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục (cần đánh giá cụ thể kết quả giúp đỡ học sinh yếu kém; dạy học môn Tin học, Ngoại ngữ; thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong các môn học, việc triển khai tích hợp giáo dục môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các môn học).

4. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Kết quả vận động giáo viên chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua "đọc - chép". Các sở GDĐT cần báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nội dung của Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT:“Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học” đối với GDTrH.

5. Công tác lập "nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo, tư liệu dạy học trên website của sở GDĐT, phòng GDĐT và các trường THPT, THCS.

6. Kết quả hạnh kiểm, học lực học kỳ I của học sinh (theo mẫu đính kèm).

7. Kết quả phổ cập giáo dục THCS và phổ cập GDTrH tính đến thời điểm tháng 12/2009 (gửi kèm biểu mẫu 1 và 2 thống kê về PCGDTHCS).

8. Kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia tính đến thời điểm tháng 12/2009 (thống kê theo biểu đính kèm).

9. Công tác xây dựng CSVC, mua sắm, tự làm và sử dụng thiết bị dạy học. Báo cáo về chất lượng và hiệu quả khai thác sử dụng TBDH.

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT tiến hành sơ kết và gửi báo cáo về Bộ GDĐT chậm nhất đến ngày 10/02/2010 (địa chỉ: Vụ Giáo dục trung học, đồng thời với gửi văn bản, cần gửi theo e-mail: vugdtrh@moet.edu.vn; cthloan@moet.edu.vn; lthang@moet.edu.vn).

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
(Đã ký)

Vũ Đình Chuẩn

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 01/06/2009

http://tinhoc-thpt-thapcham.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết